Počet záznamů: 1  

Flight activity and habitat preference of bats in a karstic area, as revealed by bat detectors

 1. 1. 0043702 - UBO-W 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Zukal, Jan - Řehák, Z.
  Flight activity and habitat preference of bats in a karstic area, as revealed by bat detectors.
  [Letová aktivita netopýrů a výběr loveckých biotopů v krasové oblasti.]
  Folia zoologica. Roč. 55, č. 3 (2006), s. 273-281. ISSN 0139-7893
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Moravian Karst * echolocation calls * bat community * detectoring
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2006
  http://www.ivb.cz/folia/55/3/273-281.pdf

  The flight activity of bats was studied at 21 localities in the Moravian Karst (Czech Republic). From April to October, bat detectors were used to record echolocation calls of bats on line transects during the first half of the night. Nine habitats were distinguished. In total, 666 minutes of the presence of flying bats and at least 16 bat species were registered during 3387 transect minutes. Myotis daubentonii was the most numerous species (46.2%) The number of bat species was the highest in rocky habitats (13 species), and the lowest in agrocoenoses (3 species). The greatest intensity of flight activity of the bat community was observed over ponds (35.0 min+/h) and streams (26.6 min+/h). With respect to habitat preference, M. mystacinus/brandtii, M. myotis/blythii, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, and Plecotus auritu s/austriacus appear to be eurytopic and M. daubentonii, M. nattereri and M. emarginatus to be stenotopic species.

  Byla studována letová aktivita netopýrů na 21 lokalitách v oblasti Moravského krasu (Česká republika). V období od dubna do října byly na liniových transektech zaznamenávány pomocí UTZ detektorů echolokační hlasy netopýrů. Bylo sledováno devět rozdílných biotopů. Celkově bylo zjištěna přítomnost netopýrů během 666 minut z celkového počtu 3387 minut detektorování, přičemž bylo zaregistrováno minimálně 16 druhů netopýrů. Myotis daubentonii byl nejpočetnějším druhem (46.2%). Nejvyšší počet druhů byl zjištěn v okolí skal (13 druhů) a nejnižší v agrocenozách (3 druhy). Nejvyšší intenzita letové aktivity společenstva netopýrů byla pozorována nad rybníky (35.0 min+/h) a potoky (26.6 min+/h). S ohledem na rozdílnou biotopovou preferenci byly druhy M. mystacinus/brandtii, M. myotis/blythii, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus a Plecotus auritus/austriacus zařazeny mezi druhy eurytopické a M. daubentonii, M. nattereri a M. emarginatus mezi druhy stenotopické.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136624