Počet záznamů: 1  

Simulation of the time development of EBW emission from NSTX

 1. 1. 0043695 - UFP-V 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Preinhaelter, Josef - Urban, Jakub - Taylor, G. - Diem, S. - Vahala, L. - Vahala, G.
  Simulation of the time development of EBW emission from NSTX.
  [Simulace časového vývoje EBW emise z NSTX.]
  Bulletin of the American Physical Society. Roč. 51, č. 4 (2006), K1.00024. ISSN 0003-0503.
  [International Sherwood Fusion Theory Conference/2006./. Dallas, Texas, 22.4.2006-25.4.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Emission * Tokamaks * Electron Bernstein waves * Simulation * MAST * NSTX
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.aps.org/meet/APR06/baps/all_APR06.pdf http://meetings.aps.org/Meeting/APR06/Event/47670

  Time evolution of ECE spectra in 20-40GHz range were simulated for NSTX plasmas. The code is based on the full wave solution of the cold plasma wave propagation used for determination of EBW-X-O and EBW-X mode conversion efficiencies and on the determination of the effective radiation temperature from EBW ray evolution. The method was successfully used for determination of the central temperature in NSTX from detected EBW signal at 16.5GHz

  Byla provedena simulace časového vývoj ECE spektra v rozsahu ěé-40GHz pro NSTX plasma. V kódu se používá řešení úplného systému rovnic pro šíření vln ve studeném plazmatu pro určení účinnosti EBW-X-O a EBW-X konverzí a z vývoje EBW paprsku se určuje efektivní teploty záření. Metoda byla úspěšně použita k určení centrální teploty v NSTX z detekovaného ECE signálu v 16.5 GHz .
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136617