Počet záznamů: 1  

Electron Bernstein Wave Coupling and Emission Measurements on NSTX

 1. 1. 0043590 - UFP-V 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Taylor, G. - Diem, S.J. - Caughman, J. - Efthimion, P. - Harvey, R.W. - LeBlanc, B.P. - Philips, C.K. - Preinhaelter, Josef - Urban, Jakub
  Electron Bernstein Wave Coupling and Emission Measurements on NSTX.
  [Měření vazby a emise elektronových Bernsteinových módů na NSTX.]
  Bulletin of the American Physical Society. Roč. 51, č. 7 (2006), s. 177. ISSN 0003-0503.
  [Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/48th./. Philadelphia, Pennsylvania, 30.10.2006-3.11.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Emission * Tokamaks * Electron Bernstein waves * Simulation * MAST * NSTX
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.aps.org/meet/DPP06/baps/all_DPP06.pdf

  Electron Bernstein waves (EBWs) offer the potential for Te(R,t) measurements and local current drive in overdense NSTX plasmas. However, these applications require resilient and efficient coupling between EBWs and electromagnetic waves outside the plasma. The EBW coupling efficiency and emission polarization have been mapped as a function of poloidal and toroidal angles for L- and H-mode plasmas and the results are compared to theoretical predictions.

  Elektronové Bernsteinovy vlny (EBW) umožňují měřit Te(R,t) a lze je použít k lokální generaci proudu v hustém plazmatu v NSTX. Tyto aplikace však vyžadují pružnou a účinnou vazbu mezi EBW a elektromagnetickými vlnami vně plazmatu Účinnost EBW vazby a polarizace emitovaných vln byly zmapovány jako funkce poloidálních a toroidálních úhlů pro ´výboje typu L a H módů a porovnány s teoretickými předpověďmi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136540