Počet záznamů: 1  

Credit scoring methods

 1. 1.
  0043500 - NHÚ 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vojtek, Martin - Kočenda, Evžen
  Credit scoring methods.
  [Metody kreditního skóringu.]
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 56, 3-4 (2006), s. 152-167. ISSN 0015-1920
  Grant CEP: GA ČR GA402/05/0931
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: banking sector * credit scoring * discrimination analysis
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.190, rok: 2006
  http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1050_s_152_167.pdf

  The paper reviews the best-developed and most frequently applied methods of credit scoring employed by commercial banks when evaluating loan applications.

  Článek hodnotí nejdokonalejší a nejčastěji použité metody kreditního skóringu využívané komerčními bankami při vyhodnocování žádostí o úvěr.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136477
   
Počet záznamů: 1