Počet záznamů: 1  

Effective Length of a Receiving Antenna in a Streaming Plasma

 1. 1.
  0043015 - UFA-U 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chugunov, Yu. V. - Fiala, Vladimír
  Effective Length of a Receiving Antenna in a Streaming Plasma.
  [Efektivní délka přijímací antény v proudícím plazmatu.]
  IEEE Transactions on Antennas and Propagation. Roč. 54, č. 10 (2006), s. 2750-2756. ISSN 0018-926X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA301120601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: receiving antenna * plasma waves * resonance
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.480, rok: 2006

  The root-mean-square (r.m.s) voltage induced on a receiving dipole antenna by incident potential waves in a streaming otherwise isotropic plasma in the resonance frequency band is calculated. The open-circuit voltage on antenna terminals is the product of the wave electric field strength at the receiving point and the effective length of the receiving antenna Leff. The effective length differs substantially from that in a non-streaming plasma for waves propagating downstream at frequencies close to the plasma frequency. The case of stream velocity lower than the electron thermal velocity is considered, which is of interest for wave measurements in the solar wind. We discuss some implications for relevant experiments in space plasmas, namely the appearance of narrowband lines in the spectra around local plasma frequency observed in the solar wind. The possible exaggeration of plasma wave amplitudes in conventional interpretations of measurements is pointed out.

  Středněkvadratické napětí na svorkách přijímací antény indukované dopadající potenciální vlnou o frekvenci blízké plazmové resonanci v proudícím plazmatu je vyčísleno. Napětí je součinem elektrického pole vlny a efektivní délky antény, která se však od téže v neproudícim plazmatu silně liší. Jsou diskutovány dopady na pozorovaní takových vln v družicových experimentech ve slunečním větru a ukazuje se , ze dosavadní interpretace vlnových amplitud jsou nadhodnoceny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136122