Počet záznamů: 1  

The Cajal body: a meeting place for spliceosomal snRNPs in the nuclear maze

 1. 1. 0042008 - FGU-C 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Staněk, David - Neugebauer, K. M.
  The Cajal body: a meeting place for spliceosomal snRNPs in the nuclear maze.
  [Cajalovo tělísko: místo setkávání sestřihových snRNP v jaderném bludišti.]
  Chromosoma. Roč. 115, č. 5 (2006), s. 343-354. ISSN 0009-5915
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/05/0601; GA MŠk(CZ) 1K05009; GA MŠk(CZ) LC535
  Grant ostatní:GA-(DE) Max Planck Society; Deutsche Forschung Gemeinschaft(DE) NE909/1-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Cajal body * spliceosomal snRNP
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.065, rok: 2006

  Spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein particles (snRNPs) are essential pre-mRNA splicing factors that consist of small nuclear RNAs (snRNAs) complexed with specific sets of proteins. Here, we review these findings that suggest a crucial role for Cajal Bodies in the spliceosome cycle in which production of new snRNPs-and perhaps regenerated snRNPs after splicing-is promoted

  Sestřihové malé jaderné ribonukleoproteinové částice (snRNP) jsou základními faktory nezbytnými pro sestřih pre-mRNA. SnRNP se skládají z malých jaderných RNA a sady specifických proteinů. V tomto článku jsme shrnuli fakta, která naznačují základní roli Cajalových tělísek v sestřihovém cyklu a to tak, že zrychlují produkci nových snRNP a pravděpodobně i recyklaci snRNP po sestřihu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135329