Počet záznamů: 1  

Comment to “qS-waves in a vicinity of the axis of symmetry of homogeneous transversely isotropic media”, by M. Popov, G.F. Passos, and M.A. Botelho [Wave Motion 42 (2005) 191–201]

 1. 1. 0041890 - GFU-E 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vavryčuk, Václav
  Comment to “qS-waves in a vicinity of the axis of symmetry of homogeneous transversely isotropic media”, by M. Popov, G.F. Passos, and M.A. Botelho [Wave Motion 42 (2005) 191–201].
  [Komentář k článku „M. Popov, G.F. Passos, and M.A. Botelho: qS vlny v blízkosti osy symetrie v homogenních transverzálně izotropních prostředích, Wave Motion 42 (2005) 191–201“.]
  Wave Motion. Roč. 44, č. 2 (2006), s. 128-136. ISSN 0165-2125
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3012309
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: seismic waves * transversely isotropic media * ray theory
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 1.178, rok: 2006

  A new asymptotic formula for S waves propagating near the symmetry axis in transversely isotropic elastic media derived by Popov et al. [Wave Motion 42 (2005) 191–201] is discussed and commented. It is shown that the formula is a modification of the previously published formula by Vavryčuk [Geophys. J. Int. 138 (1999) 581–589]. The formula of Popov et al. is less accurate and valid under more restrictive conditions than that of Vavryčuk.

  V práci je diskutován asymptotický vzorec pro S vlny šířící se v blízkosti osy symetrie v transverzálně izotropních elastických prostředích odvozený Popovem et al. [Wave Motion 42 (2005) 191–201]. Je ukázáno, že vzorec je modifikací již dříve publikovaného vzorce odvozeného Vavryčukem [Geophys. J. Int. 138 (1999) 581–589]. Vzorec Popova et al. je méně přesný a platí za více omezujících předpokladů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135238