Počet záznamů: 1  

Micronuclei, DNA single-strand breaks and DNA-repair activity in mice exposed to 1,3-butadiene by inhalation

 1. 1. 0041784 - UEM-P 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vodička, Pavel - Štětina, R. - Šmerák, P. - Vodičková, Ludmila - Naccarati, Alessio - Bárta, I. - Hemminki, K.
  Micronuclei, DNA single-strand breaks and DNA-repair activity in mice exposed to 1,3-butadiene by inhalation.
  [Mikrojádra, jednořetězcové zlomy DNK a aktivita DNK opravných mechanizmů u myší inhalačně exponovaných 1,3 butadienu.]
  Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Roč. 608, - (2006), s. 49-57. ISSN 1383-5718
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA310/01/0802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Single-strand DNA breaks * Micronucleus formation * DNA-repair activity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.122, rok: 2006

  In the study was investigated effect of exposure to 1,3 butadiene on bone marrow cells and the behaviour of DNA repair system. Possible induction of DNA repair activity was revealed. The frequency of micronuclei was significantly increased.

  Ve studii byl vyšetřen účinek 1,3 butadienu na buňky kostní dřeně a DNK opravný systém. Odhalila se možná indukce enzymů DNK opravy, frekvence mikrojader byla statisticky významně vyšší po celou dobu expozice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135157