Počet záznamů: 1  

Proliferation and apoptosis in early molar morphogenesis - voles as models in odontogenesis

 1. 1. 0040990 - UZFG-Y 2007 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
  Šetková, Jana - Lesot, H. - Matalová, Eva - Witter, K. - Matulová, Petra - Míšek, Ivan
  Proliferation and apoptosis in early molar morphogenesis - voles as models in odontogenesis.
  [Proliferace a apoptóza v rané morfogenezi stoličky - hraboš jako model pro odontogenetické studie.]
  International Journal of Developmental Biology. Roč. 50, 5 (2006), s. 481-489 ISSN 0214-6282
  Grant CEP: GA ČR GA304/04/0101; GA MŠk OC B23.001
  Grant ostatní:COST STSM B23-00981
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: tooth development * morphogenesis * Microtus
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.577, rok: 2006

  Proliferation and apoptosis play crucial roles in the development of multicellular organisms. The developing dentition is a suitable model to study proliferation and apoptosis during embryogenesis but has mainly been studied in the mouse. This study aimed to study proliferation and apoptosis in the vole during the early morphogenesis of the first upper molar and compare it to what is known from the mouse. For this purpose, apoptosis and proliferation were investigated using histology and computer-aided 3D reconstruction. Mitoses accumulated predominantly in the developing cervical loop. Apoptosis during early odontogenesis showed highly specific spatio-temporal patterns in the dental epithelium. Apoptotic bodies accumulated in the same places as described in the mouse: antemolar vestiges, enamel knot, stalk, and palatally along the whole first molar tooth germ longitudinal axis. Early tooth development of the field vole including apoptosis and mitosis distribution is very similar to the mouse except the antemolar region. Possibly, more distinct differences in morphogenetic processes appear later in tooth development.

  Proliferace a apoptóza hrají klíčovou roli ve vývoji mnohobuněčných organismů i při udržování tkáňové homeostázy v průběhu celého života. Odontogeneze je vhodným modelem pro studium proliferace a apoptózy během embryogeneze. Tato práce měla za cíl vytvořit 3D rekonstrukce rozložení proliferujících a apoptotických buněk první horní stoličky hraboše v období rané morfogeneze (Microtus agrestis, Rodentia) a srovnat získaná data se situací u myši. Rozložení apoptóz i mitóz v epitelu první horní stoličky bylo podobné jako u myši. Rozdíly v distribuci apoptózy a mitózy byly nalezeny hlavně v antemolární oblasti. V horní čelisti u myši je popsána existence dvou antemolárních rudimentů, které jsou ve stádiu zubního pupene odbourány apoptózou. U hraboše bylo nalezeno pouze jedno nahloučení apoptóz odpovídající existenci pouze jednoho antemolárního rudimentu. Na rozdíl od myši antemolární rudiment u hraboše je eliminován později, ve stádiu pozdního pupene. Ve vývoji první horní stoličky byly u hraboše nalezeny pouze malé rozdíly ve srovnání s myší, i tyto však mohou přispívat k vytvoření zcela odlišné morfologie mineralizovaných zubů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134589