Počet záznamů: 1  

Release of polyanions from polyelectrolyte complexes by selective degradation of the polycation

 1. 1.
  0040739 - UMCH-V 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Etrych, Tomáš - Boustta, M. - Leclercq, L. - Vert, M.
  Release of polyanions from polyelectrolyte complexes by selective degradation of the polycation.
  [Uvolňování polyaniontů z polyelektrolytových komplexů pomocí selektivní degradace polykationtu.]
  Journal of Bioactive and Compatible Polymers. Roč. 21, č. 2 (2006), s. 89-105. ISSN 0883-9115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyelectrolyte complex * enzymatic degradation * hydrolytic degradation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.925, rok: 2006

  One of the major problems associated with analyzing polyelectrolyte complexes is the separation of strongly bound oppositely charged polymeric components. As part of a work aimed at better understanding the factors that affect polyelectrolyte complex formation and stability, an investigation of the possibility to release and analyze the polyanion, after hydrolytic or enzymatic degradation of the partner polycation, was made. Mixtures of poly(acrylic acid) or poly(L-lysine citramide) polyanions with poly(L-lysine) or poly(amino serinate) polycations were investigated.

  Jedním ze základních problémů při analýze polyelektrolytových komplexů je separace silně vázaných polymerních komponent s opačnými náboji. V naší práci jsme se zaměřili na studium faktorů ovlivňujících vznik polyelektrolytových komplexů, a to hlavně na možnost uvolnění a analýzy polyaniontové součásti polyelektrolytvého komplexu po hydrolytické nebo enzymatické degradaci polykationtové součásti komplexu. Jako příklady polyelektrolytových komplexů byly studovány směsi poly(akrylové kyseliny) nebo poly(L-lysin-citramidu) jako polyaniontů s poly(L-lysinem) nebo poly(aminoserinatem) jako polykationty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003614