Počet záznamů: 1  

NMR study of temperature-induced phase separation and polymer-solvent interactions in poly(vinyl methyl ether)/D.sub.2./sub.O/ethanol solutions

 1. 1. 0040400 - UMCH-V 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hanyková, L. - Labuta, J. - Spěváček, Jiří
  NMR study of temperature-induced phase separation and polymer-solvent interactions in poly(vinyl methyl ether)/D2O/ethanol solutions.
  [NMR studie teplotou-indukované fázové separace a interakcí polymer-rozpouštědlo v roztocích polyvinylmetyléteru ve směsích D2O/etanol.]
  Polymer. Roč. 47, č. 17 (2006), s. 6107-6116 ISSN 0032-3861
  Grant ostatní:GA UK 294/2004/B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: poly(vinyl methyl ether)/D2O/ethanol solutions * temperature-induced phase separation * 1H and 13C NMR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.773, rok: 2006

  In this work the temperature-induced phase separation in PVME/D2O/EtOH solutions was investigated by NMR spectroscopy. The measurement of the temperature dependences of PVME integrated intensities permitted to determine the influence of polymer concentration and ethanol content in D2O/EtOH mixture on the phase transition. It was found that the transition region was shifted to lower temperatures with increasing polymer concentration, probably due to the preferred polymer–polymer contacts in more concentrated solutions.

  V této práci byla pomocí NMR spektroskopie zkoumána teplotou-indukovaná fázová separace v roztocích PVME/D2O/EtOH. Byl popsán vliv polymerní koncentrace a obsahu EtOH v D2O/EtOH směsích na fázovou separaci. Měření ukázala přítomnost EtOH molekul dvojího typu: kromě volného EtOH existují též molekuly EtOH vázané v mesoglobulích PVME. S časem je původně vázaný EtOH z globulárních struktur pomalu uvolňován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003603