Počet záznamů: 1  

Medical Guidelines Presentation and Comparing with Electronic Health Record

 1. 1. 0032361 - UIVT-O 2007 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Arnošt - Zvárová, Jana - Peleška, Jan - Buchtela, David - Anger, Z.
  Medical Guidelines Presentation and Comparing with Electronic Health Record.
  [Prezentace lékařských doporučení a jejich porovnání s Elektronickým záznamem pacienta.]
  International Journal of Medical Informatics. Roč. 75, č. 3-4 (2006), s. 240-245. ISSN 1386-5056
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: medical guidelines * electronic health record * GLIF model * reminder facility
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Impakt faktor: 1.726, rok: 2006

  Electronic Health Record (EHR) systems are now being developed in many places. In this paper we propose a method how to build the reminder facility directly upon the GLIF model of medical guidelines. The method compares data items on the input of EHR system with medical guidelines GLIF model and is able to reveal if the input data item, that represents patient diagnosis or proposed patient treatment, contradicts with medical guidelines or not

  Systémy Elektronického záznamu pacienta (EZP) jsou v současné době vyvíjeny na mnoha pracovištích ve světě. V tomto článku navrhujeme metodu konstrukce připomínkového systému, která je založena na přímém využití GLIF modelu lékařských doporučení. Metoda porovnává datové položky na vstupu EZP s GLIF modelem lékařských doporučení a je schopna odhalit rozpor vstupující datové položky, která reprezentuje navrhovaný způsob léčení pacienta, a lékařských doporučení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132897