Počet záznamů: 1  

Genetic susceptibility to infectious disease: lessons from mouse models of leishmaniasis

 1. 1. 0031432 - UMG-J 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lipoldová, Marie - Demant, P.
  Genetic susceptibility to infectious disease: lessons from mouse models of leishmaniasis.
  [Genetická susceptibilita k infekčním chorobám: pohled z myších modelů leishmaniázy.]
  Nature Reviews Genetics. Roč. 7, č. 4 (2006), s. 294-305 ISSN 1471-0056
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA310/03/1381
  Grant ostatní:Howard Hughes Medical Institute(US) HHMI55000323
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: leishmaniasis * susceptibility to infectious disease * modifying genes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 22.947, rok: 2006

  Susceptibility to infectious disease is influenced by multiple host genes, most of which are low penetrance QTLs that are difficult to map in humans. Leishmaniasis is a well-studied infectious disease with a variety of symptoms and well-defined immunological features. Mouse models of this disease have revealed more than 20 QTLs as being susceptibility genes, studies of which have made important contributions to our understanding of the host response to infection. The functional effects of individual QTLs differ widely, indicating a networked regulation of these effects. Several of these QTLs probably also influence susceptibility to other infections, indicating that their characterization will contribute to our understanding of susceptibility to infectious disease in general.

  Vnímavost k infekčnímu onemocnění je ovlivňována mnoha geny hostitele. Mnoho z nich zahrnujeme mezi lokusy kontrolující kvantitativní znaky (QTL), které mají nízkou penentranci a které je proto u člověka obtížné mapovat. Leishmaniáza je podrobně studovaná infekční choroba projevující se množstvím symptomů a dobře popsaných imunologických reakcí. Myší modely tohoto onemocnění vedly k nalezení více než 20 QTL, které kontrolují vnímavost. Studium těchto lokusů přineslo významný vklad k našemu pochopení odpovědi hostitele k infekci. Funkční efekty jednotlivých QTL se velmi odlišovaly, což naznačilo, že jsou regulovány jako síť vzájemných vztahů. Několik z QTL, které kontrolují odpověď k leishmaniáze, pravděpodobně ovlivňuje také vnímavost k dalším infekcím, což naznačuje, že jejich charakterizace přispěje k obecnému pochopení vnímavosti k infekčním chorobám.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132162