Počet záznamů: 1  

Detection of volatile compounds emitted by Pseudomonas aeruginosa using selected ion flow tube mass spectrometry

 1. 1. 0030950 - UFCH-W 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Carroll, W. - Lenney, W. - Wang, T. - Španěl, Patrik - Alcock, A. - Smith, D.
  Detection of volatile compounds emitted by Pseudomonas aeruginosa using selected ion flow tube mass spectrometry.
  [Detekce těkavých látek emitovaných bakteriemi Pseudomonas aeruginosa pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty.]
  Pediatric Pulmonology. Roč. 39, č. 5 (2005), s. 452-456. ISSN 8755-6863
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: pseudomonas aeruginosa * hydrogen cyanide * biomarkers * SIFT-MS
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.589, rok: 2005

  Pseudomonas aeruginosa (PA) is associated with a distinctive smell produced by a combination of volatile compounds (VCs). Selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) provides a novel and rapid methodology for rapid, accurate detection of trace quantities (parts per billion; ppb) of VCs in air. We studied the VCs produced by different isolates of PA cultures in vitro from patients with cystic fibrosis. Twenty-one patients with cystic fibrosis provided sputum and cough swab samples for culture. These were used to inoculate blood agar (BA) and Pseudomonas-selective media (PSM). These plates were incubated for 48 hr at 37 degrees C inside sealed plastic bags. The air surrounding the samples after 48 hr (headspace) was analyzed using SIFT-MS. PA growth was commonly associated with the production of significant quantities of VCs, notably hydrogen cyanide gas (HCN). This was detectable in the headspace of 15/22 of PA-positive samples.

  Bakterie Pseudomonas aeruginosa (PA) je spojována s charakteristickým pachem směsi těkavých látek. Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) poskytuje novou a rychlou metodologii pro přesnou detekci stopových množství (miliardtin objemu) těchto těkavých látek ve vzduchu. Zkoumali jsme těkavé látky vytvářené in-vitro různými bakteriálními kulturami PA vypěstovanými ze vzorků odebraných pacientům s cystickou fibrózou. Od 21 pacientů byly odebrány vzorky vykašlávaného sekretu a výtěru a byla jimi naočkována média krevního agaru a média selektivní na Pseudomonády. Misky s médii byly kultivovány po 48 hodin za 37 C. Vzduch z plastových vaků obklopujících misky byl analyzován pomocí SIFT-MS. Kultury PA produkovaly značná množství těkavých látek, včetně kyanidu vodíku (HCN), který byl detekován ve výparech 15 z 22 PA-positivních vzorků. Naproti tomu HCN bylo přítomno pouze v 1 ze 13 kontrolních vzorků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131751