Počet záznamů: 1  

The acoustic field in the ionosphere caused by an underground nuclear explosion

 1. 1. 0030826 - UFA-U 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Krasnov, Valerij Michailovič - Drobzheva, Yana Viktorovna
  The acoustic field in the ionosphere caused by an underground nuclear explosion.
  [Akustické pole v ionosféře způsobené podzemní nukleární explozí.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 67, - (2005), s. 913-920. ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA ČR GA205/04/2110
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Underground explosion * Acoustic wave * Atmosphere * Ionosphere
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.309, rok: 2005

  Description of the generation and propagation of infrasonic waves emitted by a finite extended source in the inhomogeneous absorbing atmosphere is focus of the paper. An algorithm is presented, which allows adaptation of a point source model for calculating the ionospheric infrasonic field from an underground nuclear explosion. Calculations agree well with HF Doppler sounding measurements during underground nuclear explosions at the Semipalatinsk Test Site.

  Jádrem článku je popis generace a šíření infrazvukových vln emitovaných zdrojem konečného rozměru v nehomogenní absorbující atmosféře. Je předložen algoritmus, který dovoluje adaptovat model bodového zdroje na výpočet infrazvukového pole v ionosféře od podzemní nukleární exploze. Výpočty dobře souhlasí s měřeními HF Dopplerovské sondáže během podzemních nukleárních explozí v Semipalatinsku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131643