Počet záznamů: 1  

X-ray powder microdiffraction for routine analysis of paintings

 1. 1. 0029927 - UACH-T 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šímová, Veronika - Bezdička, Petr - Hradilová, J. - Hradil, David - Grygar, Tomáš
  X-ray powder microdiffraction for routine analysis of paintings.
  [Laboratorní prášková RTG mikrodifrakce.]
  Powder Diffraction. Roč. 20, č. 3 (2005), s. 224-229. ISSN 0885-7156
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A028; GA ČR GA203/04/2091; GA AV ČR KJB1032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: powder X-ray microdiffraction * artwork analysis
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.483, rok: 2005

  Laboratory powder X-ray microdiffraction with a focusing monocapillary and linear multichannel detector was applied to phase identification in fragments of painting layers of art works, canvas and wall paintings, and polychromes on wood. This method is useful in materials research of painting layers with complex stratigraphy, and it is indispensable in distinguishing inorganic pigments of different natural provenance and revealing degradation, products. The advantage of X-ray microdiffraction is its nondestructive nature and no need of sample pretreatment. Samples after microdiffraction can hence be used for other analyses or archived. The X-ray equipment used is more economical and more easily accessible than other microdiffraction techniques and is, hence, suitable for routine analytical work.

  Laboratorní prášková RTG mikrodifrakce s monokapilárou a lineárním multikanálovým detektorem byla použita k identifikaci fází ve fragmentech barevných vrstev uměleckých děl. Metoda se ukázala jako vhodná i pro vzorky s komplexní stratigrafií, umožnila přímo rozlišit anorganické pigmenty různé provenience a jejich degradační produkty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003318