Počet záznamů: 1  

Eine unbekannte Löwenmadonna vom Meister der Madonna aus Michle (um 1340 - 1345)

 1. 1.
  0029855 - UDU-I 2006 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Hlobil, Ivo
  Eine unbekannte Löwenmadonna vom Meister der Madonna aus Michle (um 1340 - 1345).
  [The Madonna on a lion by the Master of the Michelská Madonna (ca 1340 - 1345).]
  Bulletin of the National Gallery in Prague. -, 14/15 (2005), s. 6-30. ISSN 0862-8912
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Gothic * sculpture * Master of the Michelská Madonna
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Der Artikel stellt eine hölzerne Figur einer Löwenmadonna vor, die von der Nationalgalerie in Prag erworben wurde. Es handelt sich um ein bedeutendes Werk des Meisters der Madonna aus Michle, das aus einer ungenannten Sammlung in Klosterneuburg bei Wien stammt. Der Autor des Artikels datiert die Figur auf die Jahre 1340-1345 und interpretiert detailliert ihren stilistischen und ikonografischen Charakter im Hinblick auf weitere verwandte Plastiken jener Zeit.

  The article treats the wooden statue of the Madonna on a Lion, purchased by the National Gallery in Prague. It is an important work by the Master of the Michelská Madonna, from an anonymous collection at the Klosterneuburg near Vienna. The author dates the statue to 1340-1345 and provides a detailed interpretation of its style and iconography, with reference to similar sculptures from the period.

  Článek představuje dřevěnou sochu Madony na lvu, kterou zakoupila Národní galerie v Praze. Jde o významné dílo Mistra michelské Madony, pocházející z nejmenované sbírky v Klosterneuburgu u Vídně. Autor textu ho datuje do let 1340-1345 a detailně interpretuje jeho stylový i ikonografický charakter vzhledem k dalším příbuzným plastikám té doby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119645