Počet záznamů: 1  

The bubble distribution in glass refining channels

 1. 1.
  0029624 - UACH-T 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Lubomír - Cincibusová, P.
  The bubble distribution in glass refining channels.
  [Distribuce bublin v kanálech se skelnou taveninou.]
  Ceramics - Silikáty. Roč. 49, č. 4 (2005), s. 269-277. ISSN 0862-5468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: glass fining * bubble distributions models * horizontal channel
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.463, rok: 2005

  Equations were derived describing bubble distribution in horizontal, inclined and vertical channels with glass melt where bubbles behare as independent objects. The melt plug flow, as well as melt flow charakterized by the parabolic velocity profile were considered in mentioned derivations.

  Byly odvozeny rovnice popisující distribuci bublin v nakloněných, horizontálních a vertikálních kanálech se skelnou taveninou charakterizovanou pístovým tokem nebo tokem s parabolickým profilem rychlostí. Bubliny se chovaly jako nezávislé objekty. Výsledky výpočtů ukázaly, že v horizontálních kanálech dochází prakticky v celém horizontálním profilu k úbytku počtu bublin jejich výstupem, zatímco objemový podíl bublin tvoří maxima, při vysokých vstupních koncentracích bublin se pak může objevit konvekční proudění. Ve vertikálním kanále dochází k akumulaci bublin v oblasti, kde rostoucí bubliny klesající nejprve s proudem skloviny začínají stoupat k hladině. Pro popis koncentračních polí bublin ve vertikálních kanálech s běžnými koncentracemi vstupujících bublin je proto většinou třeba použít modelů uvažujících vzájemný vliv bublin a taveniny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003304