Počet záznamů: 1  

Expression of modified 7SL RNA gene in transgenic Solanum tuberosum plants

 1. 1.
  0028014 - UMBR-M 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vrba, Lukáš - Matoušek, Jaroslav
  Expression of modified 7SL RNA gene in transgenic Solanum tuberosum plants.
  [Exprese modifikovaného genu pro 7SL RNA v transgenních rostlinách druhu Solanum tuberosum.]
  Biologia Plantarum. Roč. 49, - (2005), 371-380. ISSN 0006-3134
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: transgenic plants * Solanum tuberosum
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.792, rok: 2005

  A modified plant 7SL RNA gene from Arabidopsis thaliana designated AHIIA63M was introduced into potato plants via Agrobacterium-mediated transformation. Special binary vectors with matrix attachment region (MAR) elements had to be used for transformation to insulate polII and polIII promoters within T-DNA.

  Agrobaktériem zprostředkovaná transformace byla použita pro vnesení modifikovaného genu pro 7SL RNA z Arabidopsis do rostlin bramboru. K ochraně promotorů polII a polIII v T-DNA musely být k transformaci použity speciální binární vektory obsahující tzv. matric attachment region (MAR) oblast.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118003