Počet záznamů: 1  

Factors affecting accelerated testing of polymer photostability

 1. 1. 0026823 - UMCH-V 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jan - Pilař, Jan - Billingham, N. C. - Marek, Antonín - Horák, Zdeněk - Nešpůrek, Stanislav
  Factors affecting accelerated testing of polymer photostability.
  [Faktory ovlivňující urychlené testování fotostability polymerů.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 91, č. 3 (2006), s. 417-422. ISSN 0141-3910.
  [International Conference on Modification, Degradation, Stabilization Conference /3./. Lyon, 29.08.2004-02.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1243; GA ČR GA202/01/0518; GA MŠk ME 543
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: photodegradation * photostabilization * testing
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.174, rok: 2006

  The effect of components of the atmosphere on photostabilized polymers and development of degradation phenomena is outlined. The processes are characteristic of heterogeneity in distribution of products of polymer degradation and stabilizer transformation.

  Je zpracováno působení složek atmosféry na fotostabilizované polymery a vývoj degradačních jevů. Všechny procesy mají typický průběh v heterogenitě rozložení produktů degradace polymerů a přeměn stabilizátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116997