Počet záznamů: 1  

Differential expression of Ixodes ricinus tick genes induced by blood feeding or Borrelia burgdorferi infection

 1. 1.
  0025563 - PAU-O 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rudenko, Natalia - Golovchenko, Maryna - Edwards, M. J. - Grubhoffer, Libor
  Differential expression of Ixodes ricinus tick genes induced by blood feeding or Borrelia burgdorferi infection.
  [Diferenciální exprese genů klíštěte Ixodes ricinus po sání krve nebo infekci Borrelia burgdorferi.]
  Journal of Medical Entomology. Roč. 42, č. 1 (2005), s. 36-41. ISSN 0022-2585
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6022306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Ixodes ricinus * Borrelia burgdorferi * subtractive hybridization
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.489, rok: 2005

  Ixodes ricinus L. is the principal European vector of Borrelia burgdorferi sensu lato, the causative agent of Lyme borreliosis. Subtractive hybridization was used to isolate tick genes that were induced in whole ticks after blood meals on uninfected and B. burgdorferi-infected guinea pigs. Novel cDNA clones with similarity to cytochrome c oxidase, salivary secreted protein, acetin, and a cysteine protease propeptide were induced after a blood meal. Novel cDNA clones with similarity to thiredoxin peroxidases, dolichyl-phosphate beta-glucosyltransferase, glutathion S-transferase, defensin, ML domain-containing protein, and Willebrand factor were induced after B. burgdorferi infection.

  Klíště Ixodes ricinus je hlavním evropským přenašečem spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato, původce lymské boreliózy. K identifikaci/izolaci genů indukovaných v celých klíšťatech po sání krve na morčatech neinfikovaných a infikovaných B. burgdorferi byla použita metoda subtrakční hybridizace. Nové klony cDNA s geny pro cytochrom c oxidázu, protein sekretovaný slinnými žlázami, aktin a cysteinovou proteázu indukovanými sáním neinfekční krve a další klony cDNA s geny pro thioredoxin peroxidázu, dolichyl-phosphate beta-glukosyltransferázu, glutathio S-transferázu, defensin, protein s doménou ML, Willebrandův faktor indukované po sání krve infikované B. burgdorferi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115939