Počet záznamů: 1  

Effect of lipopolysaccharide and antidepressant drugs on glucocorticoid receptor-mediated gene transcription

 1. 1.
  0025555 - UMG-J 2006 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Budziszewska, B. - Basta-Kaim, A. - Kubera, M. - Jaworska, L. - Leskiewicz, M. - Tetich, M. - Otczyk, M. - Zajícová, Alena - Holáň, Vladimír - Lasoń, W.
  Effect of lipopolysaccharide and antidepressant drugs on glucocorticoid receptor-mediated gene transcription.
  [Vliv lipopolysacharidu a antidepresiv na genovou transkripci zprostředkovanou glukokortikoidovým receptorem.]
  Pharmacological Reports. Roč. 57, č. 4 (2005), s. 540-544. ISSN 1734-1140
  Grant ostatní:State Committee for Scientific Research (KBN)(PL) 6P05A076
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: glucocorticoid receptor * antidepressant drugs * interleukin-6
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  It has been hypothesized that pro-inflammatory response and hyperactivity of HPA axis are involved in the pathogenesis of depression. Previously we found that antidepressants inhibited glucocoticoid receptor (GR) function under the in vitro conditions. We investigated the effect of lipopolysaccharide (LPS) on imipramine- or fluoxetine-induced inhibition of GR-mediated gene transcription in fibroblast cells. The data suggested that pro-inflammatory agents facilitate antidepressant-induced inhibition of glucocorticoid receptor function.

  Předpokládá se, že prozánětlivá odpověď a hyperaktivita HPA osy je zahrnuta v patogenesi deprese. Již dříve jsme zjistili, že antidepresiva inhibují v in vitro podmínkách funkci glukokortikoidního receptoru (GR). Zkoumali jsme vliv LPS na imipramin- nebo fluoxetinem indukovanou inhibici GR ovlivněné genové transkripce ve fibroblastech. Výsledky naznačují, že prozánětlivá agens usnadňují antidepresivy indukovanou inhibici funkce GR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115931