Počet záznamů: 1  

Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region

 1. 1. 0025281 - UGN-S 2006 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusáček, Petr
  Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region.
  [Útlum těžby černého uhlí, restrukturalizace ocelářských výrob a těžkého strojírenství na Ostravsku.]
  Moravian Geographical Reports. Roč. 13, č. 2 (2005), s. 3-12. ISSN 1210-8812
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Ostrava region * restructuring * steemaking and heavy industry * downscaling of coal-mining
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The paper deals with the issue of the down-scaling of bituminous coal mining and with the restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region in the period after 1989 with the complexity of the process being documented by the transformation development of three major corporations in the region of interest: OKD, Corp. (Ostrava-Karviná Coal Mines), Vítkovice, Corp., and Mittal Steel Ostrava, Corp. (formerly Nová huť, Corp.). Attention is also paid to the impacts of transformation changes, namely on the increased unemployment rate and on the improvement of environment condition.

  Příspěvek se zabývá problematikou útlumu těžby černého uhlí a restrukturalizací ocelářských výrob a těžkého strojírenství na Ostravsku v období po roce 1989, přičemž složitost celého procesu je dokumentována na transformačním vývoji tří největších společností zájmového území: Ostravsko – Karvinských dolů, a.s., Vítkovic, a.s. a Mittal Steel Ostrava a.s. (dříve Nová Huť, a.s.). Velká pozornost je současně zaměřena i na dopady transformačních změn, především na zvýšení míry nezaměstnanosti a na zlepšení stavu životního prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115686