Počet záznamů: 1  

Czech Higher Education Still at the Crossroads

 1. 1.
  0025219 - SOÚ 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějů, Petr - Simonová, Natalie
  Czech Higher Education Still at the Crossroads.
  [České vysoké školství stále na křižovatce.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč.39, č. 3 (2003), s. 393-410. ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS7028302; GA ČR(CZ) GA403/03/0340
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
  Klíčová slova: higher education * legislation * autonomy of universities
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.063, rok: 2003

  The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989, with a special emphasis to the relevant legislation, institutional settings, financing and enrollment. The most significant structural changes in the Czech tertiary education system addressed in the paper are decentralization and diversification. As for the financing, the authors argue that universities remained dependent on the state to a high degree.

  Tato stať se zabývá vývojem vysokého školství po roce 1989 v České republice, se zvláštním zřetelem k problematice legislativní, institucionální, problematice financování a přijímání na vysoké školy. Nejvýznamnějšími strukturálními změnami v českém terciárním sektoru vzdělání, které jsou v textu rozebírány, jsou decentralizace a diverzifikace. Autoři konstatují, že co se týče financování univerzit, zůstaly tyto ve velké míře závislé na státu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115630
   
Počet záznamů: 1