Počet záznamů: 1  

Distance to the efficiency frontier and foreign direct investment spillovers

 1. 1.
  0024931 - NHU-N 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sabirianova Peter, K. - Švejnar, Jan - Terrell, K.
  Distance to the efficiency frontier and foreign direct investment spillovers.
  [Vzdálenost k efektivní hranici a přelévání přímých zahraničních investic.]
  Journal of the European Economic Association. Roč. 3, 2-3 (2005), s. 576-586. ISSN 1542-4766
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: foreign direct investment * technological frontier
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?ArticleID=4D4281930A8929DFF628

  We establish that domestically owned firms in two alternative models of emerging market economies, the Czech Republic and Russia, have not been converging to the technological frontier set by foreign-owned firms.

  Zjišťujeme, že firmy v domácím vlastnictví ve dvou alternativních typech nevyvinutých trhů, tj. České republiky a Ruska, nekonvergují k technologické hranici určené firmami se zahraničním vlastníkem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115393