Počet záznamů: 1  

Gender segregation and wage gap: an East-West comparison

 1. 1.
  0024518 - NHU-N 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jurajda, Štěpán
  Gender segregation and wage gap: an East-West comparison.
  [Segregace na základě pohlaví a mzdové rozdíly: porovnání Východu a Západu.]
  Journal of the European Economic Association. Roč. 3, 2-3 (2005), s. 598-607. ISSN 1542-4766
  Grant CEP: GA ČR GA403/03/0340
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: gender segregation * wage differences * East-West comparison
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.jstor.org/stable/40005002

  This paper discusses the implication of recent results on the structure of gender wage gaps in transition economies for the literature on gender segregation.

  Práce se zabývá důsledky posledních výsledků o struktuře mzdových rozdílů na základě pohlaví v tranzitivních ekonomikách na literaturu o segregaci na základě pohlaví.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115054