Počet záznamů: 1  

Minimal residual disease as the target for immunotherapy and gene therapy of cancer (Review)

 1. 1.
  0024510 - UMG-J 2006 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Bubeník, Jan - Šímová, Jana
  Minimal residual disease as the target for immunotherapy and gene therapy of cancer (Review).
  [Minimální zbytková choroba jako cíl pro imunoterapii a genovou terapii nádorů (Přehled).]
  Oncology Reports. Roč. 14, č. 5 (2005), s. 1377-1380. ISSN 1021-335X
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR7807; GA MZd(CZ) NR8004; GA ČR(CZ) GA301/04/0492
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: residual tumour disease * gene therapy * cytokines
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 1.572, rok: 2005

  Local recurrences at the site of tumour resection as well as distant micrometastases manifested after surgery represent major problems in oncology. Adjuvant immunotherapy and gene therapy may help to cope, at least partially, with these problems. Adjuvant modalities may be more effective in treating residual tumour disease compared to bulky tumours, owing to a favourable effector/target cell ratio. The purpose of this review was to summarize, evaluate and discuss the results obtained with adjuvant immunotherapy and immunomodulatory gene therapy of surgical minimal residual tumour disease in experimental and clinical tumour systems. The prospects and limitations of adjuvant therapeutic modalities will be considered.

  Lokální rekurence v místě odstranění nádoru spolu se vzdálenými mikrometastázami projevujícími se po chirurgickém zákroku představují v onkologii závažný problém. Napomoci může alespoň částečně adjuvantní imunoterapie a genová terapie. Adjuvantní prostředky mohou být oproti větším nádorům účinnější při léčbě zbytkové nádorové choroby díky výhodnému poměru efektorových versus cílových buněk. Cílem této práce bylo shrnout, zhodnotit a diskutovat výsledky získané při adjuvantní imunoterapii a imunomodulační genové terapii chirurgické minimální zbytkové choroby v experimentálním a klinickém nádorovém systému. Byly diskutovány možnosti a omezení adjuvantní léčby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115046