Počet záznamů: 1  

Ultrastructure of the body wall of female Philometra obturans (Nematoda: Dracunculoidea)

 1. 1.
  0023746 - PAU-O 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Frantová, Denisa - Bruňanská, Magdaléna - Fagerholm, H.-P. - Kihlström, M.
  Ultrastructure of the body wall of female Philometra obturans (Nematoda: Dracunculoidea).
  [Ultrastruktura stěny těla samiček Philometra obturans (Nematoda: Dracunculoidea).]
  Parasitology Research. Roč. 95, č. 5 (2005), s. 327-332. ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/03/0061
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Nematoda * ultrastructure * cuticule
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2005

  The somatic cuticle of adult female worms of Philometra obturans (Prenant, 1886) (Nematoda: Dracunculoidea) consists of five zones and an overlying prominent fuzzy epicuticle, closely adherent to the gill arterial wall. The cuticle is fenestrated and infiltrated with electrondense substances. It protrudes into the hypodermis in the form of numerous protuberances. The plasmatic membrane of the hypodermis forms prominent infoldings within the subcuticular region. Numerous endosomes bud off from the cuticle into the hypodermis. Glycogen deposits are present within the hypodermis and muscle cells. The muscle cells are well developed, polymyarian in number (up to 30 in each quadrant) and coelomyarian in shape. The body wall of adult female P. obturans reveals several ultrastructural features which are common to the members of Filarioidea.

  Kutikula dospělých samiček Philometra obturans (Prenant, 1886) (Nematoda: Dracunculoidea) se skládá z pěti vrstev a vnější epikutikuly, těsně přiléhající k arteriální stěně žaber. Kutikula je infiltrována elektrondensním materiálem. Proniká do hypodermy ve formě početných výběžků. Plasmatická membrána hypodermy vytváří početné vchlípeniny v subkutikulární oblasti. Početné endosomy se uvolňují z kutikuly do hypodermy. Glykogenové zásoby se nachází v hypodermě a ve svalových buňkách. Svalové buňky jsou dobře vyvinuty, polymyariánní (do 30 v jednom kvadrantu) a coelomyariánní. Stěna těla dospělých samiček P. obturans má ultrastrukturální charakteristiky společné s jinými zástupci Filarioidea.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112332