Počet záznamů: 1  

Nanocomposites based on titanium dioxide and polythiophene: structure and properties

 1. 1.
  0023684 - UMCH-V 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vu, Q. T. - Pavlík, Martin - Hebestreit, N. - Rammelt, U. - Plieth, W. - Pfleger, Jiří
  Nanocomposites based on titanium dioxide and polythiophene: structure and properties.
  [Nanokompozity na základě titanových dioxidů a polythiofenů: Struktura a vlastnosti.]
  Reactive and Functional Polymers. Roč. 65, 1-2 (2005), s. 69-77. ISSN 1381-5148.
  [International Conference on Polymers and Organic Chemistry /11./. Prague, 18.06.2004-23.06.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050406
  Grant ostatní:European Graduate School: Advanced Polymeric Materials(XE) IGK720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polythiophene * titanium dioxide * nanocomposites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.565, rok: 2005

  A composite of polythiophene (PTh) and nanoscopic titanium dioxide (TiO2), possessing core-shell structure, was prepared via oxidative polymerization of thiophene by iron (III) chloride in the presence of TiO2 particles. The morphology of the obtained composite particles was studied by transmission electron microscopy, proving the core-shell structure of the prepared nanocomposite. The chemical structure of the composites was investigated by Raman spectroscopy.

  Kompozit polythiofenu a nanočástic TiO2 se strukturou obal/jádro byl připraven oxidační polymerizací thiofenu chloridem železitým v přítomnosti částic TiO2. Morfologie získaných kompozitních částic byla studována pomocí TEM mikroskopie. Chemická struktura kompozitů byla studována pomocí Ramanovy spektroskopie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003118