Počet záznamů: 1  

Low temperature radiative properties of materials used in cryogenics

 1. 1. 0022389 - UPT-D 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Musilová, Věra - Hanzelka, Pavel - Králík, Tomáš - Srnka, Aleš
  Low temperature radiative properties of materials used in cryogenics.
  [Nízkoteplotní tepelně radiační vlastnosti materiálů užívaných v kryotechnice.]
  Cryogenics. Roč. 45, č. 8 (2005), s. 529-536. ISSN 0011-2275
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS2065109
  Klíčová slova: structural materials * radiant properties * cryostats
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.762, rok: 2005

  Radiative heat transfer between two parallel surfaces, a sample surface and a black surface, was measured. One of the surfaces was cooled with liquid helium to about 5 K and the other one was step by step heated to temperatures ranging between 30 K and 140 K. As a result, the total hemispherical absorptivity and emissivity of the sample surface were determined in dependence on the temperature of the heat radiation. Aluminium samples were made of Al sheet, Al foil and aluminized mylar. Further measurements were performed on sheets of aluminium alloy, Cu, zinc brass and stainless steel. The influence of different types of sample treatment such as chemical and mechanical surface finishing and material annealing on the radiative properties is presented.

  Měřili jsme přenos tepla zářením mezi dvěma paralelními povrchy, povrchem vzorku a černým povrchem. Jeden z povrchů byl chlazen kapalným héliem až k teplotě 5 K a druhý byl zdrojem tepelného záření, postupně ohřívaným z teploty 30 K na 140 K. Konečným výsledkem měření jsou totální hemisférická absorptivita a emisivita vzorku v závislosti na teplotě zdroje tepla. Vzorky byly připraveny z plechů z Al, Cu, mosazi a nerezové oceli a jejich povrch byl upravován různými způsoby. Další měření byla provedena na fóliích z Al a na hliníkovaných polyesterových fóliích. Je presentován vliv úpravy povrchu materiálů na měřené hodnoty absorptivity a emisivity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111129