Počet záznamů: 1  

Space-charge effects in vacuum-deposited polyimide layer

 1. 1. 0021992 - UMCH-V 2006 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhivkov, I. - Strijkova, V. - Spassova, E. - Danev, G. - Nešpůrek, Stanislav - Iwamoto, M.
  Space-charge effects in vacuum-deposited polyimide layer.
  [Efekt prostorového náboje v polyamidových vrstvách připravených vakuovým napařováním.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 7, č. 1 (2005), s. 245-248. ISSN 1454-4164
  Grant CEP: GA MŠk ME 558
  Grant ostatní:Ministry of Education and Science(BG) X-1322
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyimide * electrical conductivity * space-charge spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.138, rok: 2005

  Polyimide thin films were prepared by vacuum co-evaporation of pyromellitic dianhydride and oxydianiline. The post-deposition thermal treatment made the degree of imidization higher than 40 %. Shape of the density-of-states function, determined by temperature – modulated spectroscopy of space-charge-limited currents, was exponential with a characteristic temperature of 2244 K.

  Polyimidové tenké vrstvy byly připraveny souběžným vakuovým napařováním dianhydridu kyseliny pyromelitové a dioxyanilinu. Stupeň imidizace vrstev po teplotním cyklu byl vyšší než 40 %. Funkce hustoty stavů určená teplotně-modulovanou spektroskopií proudů omezených prostorovým nábojem byla exponenciální s charakteristickou teplotou 2244 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003063