Počet záznamů: 1  

Interplay of strain relaxation and chemically induced diffusion barriers: Nanostructure formation in 2D alloys

 1. 1. 0021970 - FZU-D 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Volkmann, T. - Much, F. - Biehl, M. - Kotrla, Miroslav
  Interplay of strain relaxation and chemically induced diffusion barriers: Nanostructure formation in 2D alloys.
  [Souhra relaxace napětí a chemicky indukovaných difuzních bariér: formování nanostruktur v 2D slitinách.]
  Surface Science. Roč. 586, - (2005), s. 157-163 ISSN 0039-6028
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/03/0551
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: self-assembly * alloys * hetero-epitaxy * Monte-Carlo simulations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.780, rok: 2005

  The formation of nanostructure with alternating stripes composed of immisible adsorbates is studied. A combination of strain relaxation and kinetic segregation allows to explain experimental observations

  Je studováno vytváření nanostruktur složených ze střídajících se proužků objemově nemisitelných adsorbátů. Pomocí kombinace relaxace napětí a kinetické segregace jsou vysvětlena experimentální pozorování
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110803