Počet záznamů: 1  

Luminometric method for screening retroviral protease inhibitors

 1. 1. 0021541 - UOCHB-X 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáková, D. - Rumlová, Michaela - Pichová, Iva - Ruml, Tomáš
  Luminometric method for screening retroviral protease inhibitors.
  [Luminometrická metoda pro testování inhibitorů retrovirové proteasy.]
  Analytical Biochemistry. Roč. 345, č. 1 (2005), s. 96-101. ISSN 0003-2697
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA4055304; GA MŠk(CZ) 1M0508; GA MŠk(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: retroviral protease * inhibitors * luminescent assay
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.670, rok: 2005

  We have developed a sensitive luminometric assay for determining the activity of retroviral proteases that uses proteolytic cleavage of polypeptide substrate derived from the Gag precursor protein of Mason–Pfizer monkey virus (M-PMV) immobilized on Ni–NTA HisSorb Strips microplates. The cleavage of the substrate was monitored as a decrease in luminescent signal caused by the release of the cleavage product conjugated to HRP. Testing of a set of M-PMV protease inhibitors confirmed that this method is suitable for high-throughput screening of retroviral protease inhibitors.

  Vyvinuli jsme citlivou luminometrickou metodu pro detekci aktivity retrovirové proteasy, která využívá štěpení substrátu odvozeného z virového polyproteinu opičího Mason-Pfizerova viru imobilizovaného na Ni–NTA HisSorb Strips mikrotitračních destičkách. Štěpení substrátu způsobuje uvolnění produktu konjugovaného k peroxidase a vede ke snížení luminiscenčního signálu. Tato metoda je vhodná pro velkokapacitní testování inhibitorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110507