Počet záznamů: 1  

Beam tests of ATLAS SCT silicon strip detector modules

 1. 1. 0021280 - FZU-D 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Campabadal, F. - Fleta, C. - Key, M. - Böhm, Jan - Mikeštíková, Marcela - Šťastný, Jan
  Beam tests of ATLAS SCT silicon strip detector modules.
  [Testy stripových křemíkových detekčních modulů ve svazcích částic.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 538, - (2005), s. 384-407 ISSN 0168-9002
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1P04LA212
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: ATLAS * silicon * micro-strip * beam * test
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 1.224, rok: 2005

  The design and technology of the silicon strip detector modules for the Semiconductor Tracker (SCT) pf the ATLAS experiment have been finalised in the several years

  Konstrukce s technologie křemíkových stripových detekčních modulů pro Polovodičový detektor polohy částic (SCT) v experimentu ATLAS vyl ukončen v posledních několika letech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110274