Počet záznamů: 1  

Origin of cells cultured in vitro from human breast carcinomas traced by cyclin D1 and HER2/neu FISH signal numbers

 1. 1.
  0001378 - UMG-J 2006 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Matoušková, Eva - Kudláčková, Iva - Chaloupková, Alena - Brožová, Markéta - Netíková, I. - Veselý, Pavel
  Origin of cells cultured in vitro from human breast carcinomas traced by cyclin D1 and HER2/neu FISH signal numbers.
  [Původ buněk kultivovaných in vitro z buněk lidského karcinomu prsu zjišťovaný počtem signálů FISH pro cyklin D1 a HER2/neu.]
  Anticancer Research. Roč. 25, 2A (2005), s. 1051-1058. ISSN 0250-7005
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR8145
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: breast carcinomas * primary cultures of carcinoma cells * cyclin D1 and HER2/neu by FISH
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.604, rok: 2005

  We investigated if malignant cells in situ additionally characterized by increased numbers of proto-oncogenes can be traced by the FISH method in the ex vivo-derived cultures. In 6 tumors (5 primary tumors, 1 cutaneous metastasis), increased numbers of FISH signals were found in 55-99% of cells. In cell populations maintained for up to 2-6 passages in vitro the incidence of cells with increased FISH signals was found to be low (2-16%). Moreover, the cells with multiplied signals that survived more than one passage in vitro were evidently unable to divide further. However, in all 6 tumors at least a small fraction of cells displaying only two signals of CCND1 or HER2/neu genes was identified directly in invasive tumor structures in the vicinity of cells with multiple signals. Our findings suggest that these invasive tumor cells displaying only two proto-oncogene signals were most probably involved in the initiation and propagation of ex vivo tumor-derived primary cell cultures.

  Snažili jsme se zjistit, zda maligní buňky in situ charakterizované ještě zvýšeným počtem protoonkogenů mohou být v ex vivo odvozených kulturách zachyceny metodou FISH. V 6 nádorech (5 primárních nádorů, 1 kožní metastáza) byly zvýšené signály FISH nalezeny v 55-99% buněk. V buněčných populacích udržených až 2-6 pasáží in vitro byl výskyt nalezených zvýšených signálů FISH nízký (2-16%). Navíc buňky se znásobenými signály, které přežily více než jednu pasáž in vitro, se už evidentně nemohly množit. Ve všech 6 nádorech však byla přímo v invazivních strukturách poblíž buněk se znásobenými signály identifikována alespoň malá frakce buněk vykazujících pouze dva signály genů CCND1 či HER2/neu. Naše výsledky naznačují, že invazivní nádorové buňky vykazující pouze dva protoonkogenní signály se pravděpodobně podílely na iniciaci a propagaci primárních buněčných kultur odvozených ex vivo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109717