Počet záznamů: 1  

Capillary network in slow and fast muscles and in oxidative and glycolytic muscle fibres

 1. 1. 0001002 - FGU-C 2006 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
  Čebašek, V. - Kubínová, Lucie - Ribarič, S. - Eržen, I.
  Capillary network in slow and fast muscles and in oxidative and glycolytic muscle fibres.
  [Kapilární síť v pomalých a rychlých svalech a v oxidačních a glykolytických kosterních svalech.]
  Image Analysis and Stereology. Roč. 24, March (2005), s. 51-58. ISSN 1580-3139
  Grant ostatní:SI-CZ(CZ) KONTAKT 19/2005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capillaries * skeletal muscle fibres-oxidative and glycolytic * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  The length of capillaries per unit fibre length was greater in rat soleus than in extensor digitorum longus (EDL) muscle but capillary length per unit fibre volume was in EDL muscle greater. There was no difference in the length of capillaries per unit fibre surface between the two muscles. The length of capillaries per unit fibre surface was in oxidative fibres greater than in glycolytic fibres and probably reflect better capillary supply of former fibres

  Délka kapilár na jednotku délky svalového vlákna byla větší u krysího svalu soleus než u svalu extensor digitorum longus (EDL), ale délka kapilár na jednotku objemu vlákna byla větší u svalu EDL. Mezi délkou kapilár na jednotku povrchu svalového vlákna nebyl mezi oběma typy svalů rozdíl. Délka kapilár na jednotku povrchu svalového vlákna byla v oxidačních vláknech větší než v glykolytických, což zřejmě svědčí o jejich lepším kapilárním zásobení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0018197