Počet záznamů: 1  

Single-flavor color superconductivity with color-sextet pairing

 1. 1.
  0000924 - ÚJF 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Brauner, Tomáš
  Single-flavor color superconductivity with color-sextet pairing.
  [Barevná supravodivost jedné kvarkové vůně s párováním v barevném sextetu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 55, č. 1 (2005), s. 9-16. ISSN 0011-4626
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/02/0847
  Klíčová slova: color superconductivity * spontaneous symmetry breaking
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 0.360, rok: 2005

  We analyze the color superconductivity of one massive flavor quark matter at moderate baryon density. First, we briefly review the framework of color superconductivity. Then, we suggest a mechanism which, within QCD, can lead to formation of a spin-zero color-sextet condensate. The most general form of the order parameter implies a complete breakdown of the SU(3) x U(1) symmetry. However, the conventional fermionic NJL-type description in the mean-field approximation seems to favor an enhanced O(3) symmetry of the ground state. This is ascribed to the use of the mean-field approximation and possible solutions are suggested.

  Abstrakt: Analyzovali jsme barevnou supravodivost hmotné kvarkové vůně při středních baryonových hustotách. Navrhli jsme nový typ párování v barevném sextetu. Pracovali jsme v rámci Nambu-Jona-Lasiniova modelu v aproximaci středního pole. Selfkonzistentní výpočet ukazuje, že základní stav preferuje spontánní narušení barevné SU(3) na podgrupu SO(3), přestože nejobecnější možný tvar dikvarkového kondenzátu umožňuje kompletní narušení symetrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000300