Počet záznamů: 1  

Phylogeny of Lasius ants based on mitochondrial DNA and morphology, and the evolution of social parasitism in the Lasiini (Hymenoptera: Formicidae)

 1. 1.
  0000202 - ENTU-I 2005 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janda, Milan - Folková, D. - Zrzavý, Jan
  Phylogeny of Lasius ants based on mitochondrial DNA and morphology, and the evolution of social parasitism in the Lasiini (Hymenoptera: Formicidae).
  [Fylogeneze mravenců rodu Lasius na podkladě molekulárních a morfologických dat a evoluce sociálního parasitismu v tribu Lasiini (Hymenoptera: Formicidae).]
  Molecular Phylogenetics and Evolution. Roč. 33, - (2004), s. 595-614. ISSN 1055-7903
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GD206/03/H034
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907
  Klíčová slova: Lasius * Acanthomyops
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 4.213, rok: 2004

  Phylogeny of ants of the tribe Lasiini (Lasius, Acanthomyops, Prenolepis, Euprenolepis, Paratrechina, Pseudolasius, and Myrmecocystus) was analysed using morphological and molecular data sets. Resulting tree topology is congruent with two alternative scenarios of origin of the temporary social parasitism: (i) a single origin of the parasitic strategy in a derived subclade of Lasius and a secondary loss of this trait in Cautolasius, (ii) a parallel origin of the social parasitism within the Chtonolasius and Acanthomyops + Dendrolasius + Austrolasius. Emery’s rule in the strict sense does not apply to this group because most parasites exploit any ecologically available, even phylogenetically distant host species.The parasitic strategy in Lasius could have originated from the aggressive interactions between cofounding queens during pleometric colony founding and/or from the secondary queen adoption.

  Fylogeneze mravenců tribu Lasiini (Lasius, Acanthomyops, Prenolepis, Euprenolepis, Paratrechina, Pseudolasius, and Myrmecocystus) byla rekonstuována na základě morfologických a molekulárních dat. Výsledná topologie kladogramu je kongruentní se dvěma alternativími scénáři vzniku dočasného sociálního parazitismu: 1) jediný vznik parazitické strategie v odvozených skupinách rodu a druhotná ztráta tohoto znaku u podrodu Cautolasius, 2) souběžný vznik sociálního parazitismu ve podrodech Chtonolasius a Acanthomyops + Dendrolasius + Austrolasius. Emeryho pravidlo zde ve své striktní formě neplatí, neboť mnoho parazitů využívá jakoukoliv, ekologicky dostupnou skupinu, byť i fylogeneticky vzdálenou. Parazitická strategie u rodu Lasius mohla vzniknout z agresivních interakcí mezi královnami při pleometrickém zakládání kolone, nebo/a jako následek sekundární adopce královen do mravenčí kolonie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017484