Počet záznamů: 1

Atheismus v prostředí rané analytické filosofie

 1. 1.
  0370259 - FLU-F 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Sousedík, Prokop
  Atheismus v prostředí rané analytické filosofie.
  [Atheism in the Early Analytical Philosophy.]
  Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 7, č. 2 (2010), s. 227-241 ISSN 1335-8081
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: atheism * logical positivism * therapeutic justification
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor rozlišuje mezi ateismem v metafyzickém slova smyslu a ateismem ve smyslu terapeutickém. Terapeutický ateismus upřednostňovali především logičtí pozitivisté. Cílem článku je ukázat, že terapeutické zdůvodnění ateismu je z hlediska náboženství svým způsobem nebezpečnější než zdůvodnění metafyzické. Jestliže je přijmeme, pak se z náboženství stane soukromá záležitost a v důsledku toho sociálně marginální fenomén.

  The author makes a distinction between atheism in a metaphysical sense and atheism in a therapeutic sense. The latter was favoured in logica positivist circles. The aim of the article is to show that the therapeutic justification of atheism is from a certain point of view more dangerous for a religiously based person. If we accept it, then in the best case religion becomes a private matter and consequently a socially marginal phenomenon.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204109