Počet záznamů: 1

Reifikace hylemorfických principů, substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze

 1. 1.
  0370237 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Heider, Daniel
  Reifikace hylemorfických principů, substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze.
  [The Reification of Hylemorphic Principles, the Substantial Unity of Man and the Immortality of the Human Soul in the Philosophy of F. Suárez.]
  Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 139-152. ISBN 978-80-7325-247-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: hylemorphism * objective (in)dependence * immortality of the human soul * sympathy of active potencies
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie představuje význam antické myšlenky sympatie či harmonie aktivních potencí pocházejících z jedné duše pro Suárezovu argumentaci ve prospěch nesmrtelnosti lidské duše. Suárezova argumentace, založená na předpokladu kauzální nezávislosti intelektu na imaginaci, je představena jako odpověď na výzvu Pietra Pomponazziho, který ve svém Tractatus de immortalitate animae (1516) popřel jakoukoli možnost racionálního důkazu nesmrtelnosti lidské duše, založeném na východiscích Aristotelovy filosofie.

  The study brings to the attention the importance of the idea of the sympathy or harmony of the active potencies springing from the common soul for Suárez's argumentation on behalf of the immortality of human soul. Suárez's argumentation, based on the assumption of the causal independence of the intellect upon imagination, is presented as the answer to the challenge of Pietro Pomponazzi, who in his Tractatus de immortalitate animae (1516) denied any possibility of the rational proof of the immortality of the human soul, based on the resources of Aristotle's philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204095