Počet záznamů: 1

Chemické složení biotitu třebíčského masivu

 1. 1.
  0370212 - USMH-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš
  Chemické složení biotitu třebíčského masivu.
  [Chemical composition of biotite from the Třebíč pluton.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 18, - (2011), s. 153-155 ISSN 1212-6209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: durbachite * mineralogy * biotite Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Zkoumané durbachity z lomu Královec a z okolí Třebíče jsou melagranity obsahující enklávy granodioritu až tonalitu. Biotity melagranitů jsou reprezentovány Fe-flogopitem s Fe/(Fe + Mg) = 0,33–0,44 and Al(IV) 1,11–1,24 apfu. Poměr Fe(Fe + Mg) biotitů z mafických enkláv je podobný (0,31–0,40).

  The investigated durbachites from the Královec quarry and Třebíč town areas are melagranites with enclaves of granodiorite to tonalite. Biotites from melagranites are represented of ferroan-phlogopite with Fe/(Fe + Mg) = 0.33–0.44 and Al(IV) 1.11–1.24 apfu. The Fe/(Fe + Mg) ratio for biotites from mafic enclaves is similar (0.31–0.40).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204080