Počet záznamů: 1

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí

 1. 1.
  0370197 - USMH-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dolníček, Z. - René, Miloš
  Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí.
  [Conditions of greisenization at the Sn-W deposit Krásno-Horní Slavkov: constraints from fluid inclusions study.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 44, - (2011), s. 146-148 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: greisen * tin-tungsten mineralization * fluid inclusions
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-33.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-33.pdf

  Předmětem studia byly fluidní inkluze z rudních žil a hornin Sn-W rudního revíru Krásno-Horní Slavkov. Primární fluidní inkluze uzavřené v křemeni, topazu, kasiteritu a apatitu obsahují vodné roztoky, jsou dvojfázové a jejich homogenizační teploty se pohybují nejčastěji v rozmezí 350 až 400 °C. Salinita fluid dosahuje hodnoty 7 hmot.% NaCl ekv.

  A fluid inclusion study was conducted on ore-vein and rock samples collected from Krásno-Horní Slavkov Sn-W ore district. Primary fluid inclusions hosted by quartz, topaz, cassiterite and apatite are aqueous, two-phase (L+V), and exhibit homogenization temperatures mostly between 350 and 400 °C. Salinity of the fluid does not exceed 7 wt. % NaCl eq.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204067