Počet záznamů: 1

Poznámky in margine k politické dimenzi působení Jeronýma Pražského

 1. 1.
  0370130 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíček, Ota
  Poznámky in margine k politické dimenzi působení Jeronýma Pražského.
  [Marginal Notes to the Political Dimension of Jerome of Prague.]
  Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 206-209 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Jerome of Prague * political dimension * Prague University * philosopher
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Úvaha nad vstupy filosofa Jeronýma Pražského do politického dění pozdně středověkých Čech.

  A reflection on political performances of philosopher Jerome of Prague in the late medieval Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204021