Počet záznamů: 1

Neurogenní plicní edém

 1. 1.
  0369975 - FGU-C 2012 RIV SK cze B - Monografie kniha jako celek
  Šedý, Jiří
  Neurogenní plicní edém.
  [Neurogenic pulmonary edema.]
  Bratislava: Spišské vydavateľstvo, 2010. 91 s. ISBN 978-80-970526-0-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/08/0139; GA AV ČR(CZ) IAA500110902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spinal cord compression * neurogenic pulmonary edema * sympathetic nervous system
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Tato kniha podává přehled experimentálních modelů plicního edému (se zvláštním zřetelem k jeho neurogenním formám vznikajícím po akutním poškození CNS). Dále jsou přehledně prezentována vlastní experimentální data, která byla získaná po kompresi dolní hrudní míchy u potkanů vystavených různému stupni isofluranové anestézie. Tato data byla autorem primárně publikována v několika originálních pracích v předních zahraničních odborných časopisech

  This book overviews experimental models of pulmonary edema with a special attention to its neurogenic forms occurring after acute injury of brain or spinal cord. Furthermore, it presents a survey of own experimental data obtained after the compression of lower thoracic spinal cord in rats subjected to different degree of isoflurane anesthesia. These data were originally published by this author in several articles in top international scientific journals
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203907