Počet záznamů: 1

Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole

 1. 1.
  0369852 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vojtíšková, Kateřina
  Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole.
  [Academic Success and the Intergenerational Reproduction of Academic Performance at Basic School.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 47, č. 5 (2011), s. 911-935 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: school ethnography * social categorisation * school success/failure
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
  Impakt faktor: 0.357, rok: 2011
  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9a9039070bc0963e0f8eb9e7c514dba44824fe0d_Vojtiskova%20soccas2011-5-bezor-2.pdf http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9a9039070bc0963e0f8eb9e7c514dba44824fe0d_Vojtiskova%20soccas2011-5-bezor-2.pdf

  Text přináší dílčí výsledky etnografického výzkumu dvou tříd pražských základních škol v osmém a devátém roce školní docházky. Kategorie školní úspěšnosti je uchopena jako kategorie, kterou je třeba vysvětlit, ukázat jak je produkována, naplňována významy v každodenní praxi hodnocení žáků. Hodnocení běžně chápané jako odraz kombinace studijních předpokladů a píle na straně žáka/žákyně, úzce souvisí také s chováním ve škole, jeho/jejím postojem ke školní disciplíně, vzdělání a autoritám. Školní neúspěšnost jako výraz určitého nedostatku nositele nese morální dopad, znamená stigmatizaci. Ta je legitimizována tím, že je školní neúspěch považován spíš za výsledek voleného, svobodného chování dospívajícího žáka/žákyně a jeho/jejího nezájmu, nedostatku vynaložené snahy, a tak v podstatě nezávislý na (vrozené) inteligenci nebo (daném) rodinném zázemí. Rodinné zázemí a dostupné kulturní zdroje přitom hrají důležitou úlohu.

  The article presents the results of an ethnographic study focusing on eighth- and ninth-year students at two basic schools in Prague. The author conceives academic success and failure as categories that need to be explained; it is necessary to demonstrate how they are produced and ascribed with meaning in the everyday practice of student evaluation. Student evaluations are generally based on a combined assessment of a student’s aptitude and diligence, and they also reflect a student’s conduct at school conduct and attitude towards school discipline, education, and authority. Academic failure signaling some kind of shortcoming of the recipient of an evaluation has a moral connotation and stigmatising effect. This is legitimised by the presumption that it is the student’s own degree of interest and effort that determine success or failure at school. Yet it is shown that a student’s family background and available cultural resources play an important role in academic performance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203823
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SC_2011_Vojtiskova.pdf0130.3 KBVydavatelský postprintpovolen