Počet záznamů: 1

Fenomén fikce : příspěvek k fenomenologii literatury

 1. 1.
  0369845 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Koblížek, Tomáš
  Fenomén fikce : příspěvek k fenomenologii literatury.
  [Phenomenon of Fiction.]
  Praha: Togga, 2010. 145 s. Phenomenon of Fiction. ISBN 978-80-87258-46-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: fiction * fictionality
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tématem práce je otázka fikčnosti literárních textů. Autor hájí tvrzení, že fikčnost nepředstavuje objektivní rys předmětů reprezentovaných v literárním díle, ale spíše způsob jejich jevení. Fikční objekt pak vymezuje jako objekt "mizející", směřující k nepředmětné sféře zkušenosti.

  The subject of the work is the problem of fictionality of literary texts. The central thesis can be formulated as follows: Fictionality is not an objective feature of objects represented in a literary work but rather a mode in which these objects appear. The fictional object appears as vanishing or becoming non-objet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203816