Počet záznamů: 1

Vstříc univerzálnímu evolučnímu principu

 1. 1.
  0369788 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havlík, Vladimír
  Vstříc univerzálnímu evolučnímu principu.
  [Towards a universal evolutionary principle.]
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii. Praha: Filosofia, 2011, s. 75-124. ISBN 978-80-7007-358-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: evolution * evolutionary principles * universal evolution
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kapitola monografie je věnována analýze samotného pojmu evoluce a evolučních principů. Předpokládá, že evoluční proces není omezen pouze na organický svět biologických bytostí, ale že biologická evoluce je pouze jedním speciálním případem (instancí) univerzálního evolučního mechanismu, který nastane vždy a všude tam, kde jsou pro něj splněny předpoklady. V souladu s tímto východiskem se snaží navrhnout co nejobecnější formu univerzálního evolučního mechanismu, která by vyhovovala všem známým i dosud neznámým instancím evoluce.

  The chapter in the forthcoming monograph analyzes the very concept of evolution and that of evolutionary principles. It argues that evolutionary process is not restricted to the organic world; rather, biological evolution is an instance of universal evolutionary mechanism that will occur whenever its preconditions are satisfied. Given this assumption, the author tries to offer the most general form of universal evolutionary mechanism which would make room for all instances of evolution - those already discovered as well as those so far undiscovered.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203775