Počet záznamů: 1

Způsob detekce molekul RNA polyadenylovaných na 3´ konci a molekul RNA, které obsahují uvnitř řetězce úseky těsně za sebou následujících adeninů, za použití 5-bromo-2´-deoxyuridinu, 5-iodo-2´-deoxyuridinu a 5-chloro-2´-deoxyuridinu ve formě trifosfátů v permeabilizovaných buňkách a tkáních a na řezech buňkami nebo tkáněmi

 1. 1.
  0369764 - UEM-P 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Koberna, Karel - Rosenberg, Ivan - Ligasová, Anna - Liboska, Radek
  Způsob detekce molekul RNA polyadenylovaných na 3´ konci a molekul RNA, které obsahují uvnitř řetězce úseky těsně za sebou následujících adeninů, za použití 5-bromo-2´-deoxyuridinu, 5-iodo-2´-deoxyuridinu a 5-chloro-2´-deoxyuridinu ve formě trifosfátů v permeabilizovaných buňkách a tkáních a na řezech buňkami nebo tkáněmi.
  [Method for the detection of RNA molecules polyadenylated at the 3´ end and RNA molecules containing inner parts composed of several adenines by means of 5-bromo-2´-deoxyuridine, 5-iodo-2´-deoxyuridine and 5-chloro-2´-deoxyuridine in the triphosphate form in the permeabilised cells and tissues and on the sections of cells and tissues.]
  2011. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AVČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 23.06.2011. Číslo patentu: 302613
  Grant CEP: GA ČR GA204/09/0973; GA AV ČR KAN200520801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: DNA * RNA
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302613.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302613.pdf

  Popsané metody umožňují efektivní detekci polyadenylované RNA a rovněž RNA, která obsahuje uvnitř řetězce části s několika za sebou těsně následujícími adeniny. Popsaná metoda umožňuje specifickou detekci produktů reverzní transkripce v RNA-DNA duplexech a maskování těchto produktů v DNA-DNA duplexech. Metoda je založena na značení pomocí BrdUTP, CldUTP a IdUTP, které jsou „neviditelné“ v DNA-DNA duplexech, ale jednoduše detekovatelné v RNA-DNA duplexech.

  The described method enables effective detection of polyadenylated RNA and also RNA, which contain inside their chains parts with the several following adenines. The described method enables specific detection of products of reverse transcription in RNA-DNA duplexes and masking of these products in DNA-DNA duplexes. The approach is based on the BrdUTP, CldUTP and IdUTP labelling, which are „invisible“ in DNA-DNA duplexes and easily detectable in RNA-DNA duplexes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203757