Počet záznamů: 1

Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole

 1. 1.
  0369738 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Halda, J. - Hauer, Tomáš - Kociánová, M. - Mühlsteinová, R. - Řeháková, Klára - Šťastná, P.
  Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole.
  [Biodiversity of vascular plants, lichenized fungi, cyanophytes and algae on rocks with icefalls in the Labský důl valley.]
  Opera Corcontica. Roč. 48, č. 0 (2011), s. 45-68 ISSN 0139-925X
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/0318
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Giant Mts. * Labský důl valley, * icefalls
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Tato práce přináší přehled výsledků z inventarizačního průzkumu cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas, provedeného v Labském dole na deseti skalních lokalitách, kde se pravidelně v zimě tvoří ledopády. Vzhledem k využití horolezecké techniky byly detailně prozkoumány i nepřístupné partie skalních oblastí. Vůbec poprvé v Labském dole proběhl lichenologický a fykologický systematický inventarizační průzkum. V rámci průzkumu bylo nalezeno celkem 45 druhů lišejníků, 32 druhů sinic, 86 druhů řas a 74 druhů cévnatých rostlin.

  The study brings results of an inventory survey of vascular plants, lichens, cyanobacteria, and algae performed in ten localities in the Labský důl valley, Krkonoše Mts, Czech Republic. Lichens, cyanobacteria, and algae never been systematically studied in this area. The collection sites were chosen in consideration of winter icefalls occurrence. Hardly accessible parts were sampled using mountain-climbing equipment. A total of 45 species of lichens, 32 species of cyanobacteria, 86 species of algae, and 74 species of vascular plants were found.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203736