Počet záznamů: 1

Česko-slovenská habilitácia Flory Kleinschnitzovej v kontexte pražskej univerzitnej slovakistiky (Príspevok k dejinám česko-slovenských literárnych vzťahov v medzivojnovom období)

 1. 1.
  0369704 - SLU-S 2012 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Česko-slovenská habilitácia Flory Kleinschnitzovej v kontexte pražskej univerzitnej slovakistiky (Príspevok k dejinám česko-slovenských literárnych vzťahov v medzivojnovom období).
  [Flora Kleinschnitz´s Czech-Slovak qualifying procedure for the post of associate professor within the context of Slovak Studies at Charles University, Prague (a contribution to the history of Czech-Slovak literary relations in the inter-war period).]
  Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brno: Tribun EU, 2011 - (Pospíšil, I.; Zelenková, A.), s. 171-182. ISBN 978-80-7399-769-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Kleinschnitzová, Flora, 1891-1946 * Slovak studies in Prague * Czech-Slovak relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Štúdia, založená na výskume v českých a slovenských archívoch, sa zaoberá dielom F. Kleinschnitzovej, takmer zabudnutej vedkyne, ktorá bola žiačkou J. Vlčka a prednášala česko-slovenskú literárnu históriu na FF UK v Prahe.

  Based on research in Czech and Slovak archives, the article deals with the works of Flora Kleinschnitz, a forgotten Slovak scholar, who as a disciple of J. Vlček was appointed associate professor in Czechoslovak literary history at the Philosophical Faculty of Charles University, Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203707